تماس با ما
بابلسر - شهرک دریاکنار - انتهای خیابان ششم- مجتمع فرهنگی و اموزشی پردیس دریاکنار 
کد پستی : 4753153963
 تلفن : 35272331-011
 فکس‌: 35272334-011 
Daryakenar@hrhs.ir
011-35272331
بابلسر - شهرک دریاکنار - انتهای خیابان ششم- مجتمع فرهنگی و اموزشی پردیس دریاکنار