موقعیت جغرافیایی مجتمع فرهنگی و آموزشی پردیس دریاکنار

موقعیت جغرافیایی مجتمع فرهنگی و آموزشی پردیس دریاکنار

این مجتمع رفاهی دارای 7 طبقه در خیابان خیابان پاسداران روبروی هتل جم قرار دارد.